Códi segur de validació

 
Podeu comprovar la validesa d’un certificat de coneixements de català expedit per Claudia-Liliana Ochoa Rico de l’acadèmia www.aprendecatalan.com.

Introduïnt el codi de validació de l’alumne podreu comprobar el certificat: